vineri, 2 aprilie 2010

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamântului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si într-unul Domn Iisus Hristor, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mîntuire S-a pogorît din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfînt din Maria fecioara si s-a facut om.
Si S-a rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a îngropat.
Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi sa vina cu slava, sa judece vii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfîrsit.
Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Într-una sfânta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, întru iertarea pacatelor.
Astept învierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa vie.
Amin!

Niciun comentariu: