duminică, 4 martie 2012

Iisus din Nazaret

Ferice de ochii care vãd lucrurile pe care le vedeti voi. Cãci vã spun cã multi împãrati si prooroci au voit sã vadã ce vedeti voi si n-au vãzut, sã audã ce auziti voi, si n-au auzit. Îti multumesc, Tatã, pentru cã ai ascuns aceste lucruri de cei întelepti si priceputi si le-ai descoperit pruncilor si pãcãtosilor.
Pentru cã oricare va vrea sã fie mai mare între voi, sã fie slujitorul vostru; si oricare va vrea sã fie cel dintâi între voi, sã vã fie rob, pentru cã nici Fiul omului n-a venit sã I se slujeascã, ci El sã slujeascã si sã-si dea viata ca rãscumpãrare pentru multi. Veniti la Mine toti cei truditi si împovãrati si Eu vã voi da odihnã. Veniti, binecuvântatii Tatãlui Meu, de mosteniti Împãrãtia care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii. Cãci am fost flãmând si Mi-ati dat de mâncat. Mi-a fost sete si Mi-ati dat de bãut. Am fost strãin... si M-ati primit. Am fost gol... si M-ati îmbrãcat. Am fost în temnitã si ati venit pe la Mine. Am fost bolnav si ati venit sã Mã vedeti. Veti întreba: ”Când Ti-am fãcut toate acestea?” Oridecâteori ati fãcut aceste lucruri unuia din acesti neînsemnati frati ai Mei, Mie Mi le-ati fãcut...
Noul Ierusalim nu va fi zidit prin sânge si rãscoale. Dacã ne vom încrede în Domnul, vom umple pãmântul asa cum apa umple marea. Leul se va culca împreunã cu mielul. Nu se va mai face nici un rãu si nici o pagubã si glasul plânsetelor nu se va mai auzi...
Binecuvântati pe cei ce vã blastãmã. Faceti bine celor ce vã urãsc. Rugati-vã pentru cei ce vã prigonesc. Dacã iubiti numai pe cei ce vã iubesc, ce rãsplatã mai asteptati? Chiar si vamesii fac asa. Oricui te loveste peste obrazul drept, întoarce-ti si pe celãlalt. Oricine vrea sã-ti ia haina, dã-i si cãmasa. Dã-i celui ce-ti cere! Si nu-i întoarce spatele celui ce vrea sã se împrumute de la tine. Tot ce voiti sã vã facã vouã oamenii, faceti-le si voi la fel. Nu judecati ca sã nu fiti judecati. Nu osânditi, si nu veti fi osânditi. Iertati si vi se va ierta. Fiti desãvârsiti dupã cum si Tatãl nostru cel ceresc este desãvârsit. Cereti si vi se va da. Cãutati si veti gãsi. Bateti si vi se va deschide. Cine este tatãl acela care dacã-i cere copilul ceva nu-i va da? Dacã voi, care sunteti rãi, stiti sã dati daruri bune copiilor vostri, Cu cât mai mult va da Tatãl vostru cel din ceruri celor ce-I cer?...
Oricine, oricine e binevenit la masa Tatãlui Meu. Bogati, sãraci, stãpâni, robi, copii ai lui Avraam sau ai neamurilor...
Am venit în lumea aceasta pentru ca cei ce nu vãd sã vadã. Dacã ati fi orbi, n-ati avea pãcat, dar acum ziceti: "Vedem". Tocmai de aceea pãcatul vostru rãmâne.
Vai de voi, cãrturari si farisei fãtarnici! Pentru cã voi închideti oamenilor Împãrãtia cerurilor, nici voi nu intrati în ea, si nici pe cei ce vor sã intre nu-i lãsati. Povãtuitori orbi care strecurati tântarul si înghititi cãmila! Voi vã închinati în fata slovei Legii, si lãsati nefãcute cele mai însemnate lucruri: dreptatea, mila si credinciosia. Sunteti ca mormintele vãruite care pe din afarã se aratã frumoase, iar pe dinãuntru sunt pline de oasele mortilor si de orice fel de necurãtie. Vedeti voi aceste pietre? Adevãrat vã spun cã nu va rãmânea aici piatrã pe piatrã care sã nu fie dãrâmatã. Casa voastrã e o casã a pustiului, casa sopârlelor si a pãianjenilor. Serpi, pui de nãpârci! Cum veti scãpa de pedeapsa gheenei? De acum încolo nu Mã veti mai vedea pânã când veti zice:
”Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,”
”pentru cã Eu si cu Tatãl una suntem.”

Un comentariu:

Anonim spunea...

hey there silentzios.blogspot.com owner found your site via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered site which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumerservice.org they claim they managed to get close to 1000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer best backlink service Take care. Jason