marți, 23 februarie 2010

Cele Zece Porunci (şi) Fericirile

1. "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de Mine."

2. "Să nu-ţi faci chip cioplit."

3. "Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău."

4. "Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti."

5. "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta."

6. "Să nu ucizi."

7. "Să nu preacurveşti."

8. "Să nu furi."

9. "Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău."

10. "Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău."

1. "Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor."

2. "Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia."

3. "Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

4. "Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura."

5. "Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui."

6. "Fericiţi cei curaţi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu."

7. "Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema."

8. "Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ca a lor este Împărăţia Cerurilor."

9. "Fericiţi veţi fi voi când va vor ocărî şi va vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi."

(Matei 5:2-12; Cf. Luca 6:20-26)

Un comentariu:

silentzios spunea...

"Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine." Iisus Hristos